Na českém trhu se objevila před několika lety příležitost pro tzv. Peer to peer platformy. Jedná se o platformu, kde se střetávají investoři s firmami, které mají zájem o půjčku. P2P platforma je prostředek, jak si mohou firmy vyřešit nekomfortní situaci ohledně např. sezónního nedostatku pracovního kapitálu vzhledem k cykličnosti jejich byznysu. Na druhé straně investoři mohou přes tento typ investice dosáhnout na vyšší úročení, než které nabízejí běžné, konzervativní nabídky.

Na P2P platformách se objevují firmy z různých ekonomických oblastí. Důležité je, aby společnost, která žádá o půjčku, měla jasnou představu, jak svým závazkům ustojí. Pro investora je užitečné, aby detailněji rozuměl byznysu a strategii firmy, do které chce investovat.

Hlavní předností P2P půjček je jejich transparentnost. Investor má možnost se seznámit s konkrétní firmou a lidmi, kteří za ní stojí. Tento detail mu může více objasnit otevřené otázky a utvrdit ho ve výběru. Další předností P2P půjček jsou férové podmínky bez skrytých poplatků či poplatků předem a v neposlední řadě rychlost zprocesování půjčky.  

Žadatelé o půjčku jsou vybíráni  velmi pečlivě. Společnost musí prokázat historii déle než tři roky (tedy nikoliv firmy typu start-up). Další důležitou podmínkou je, aby firma i její vedení mělo čistou kreditní historii a právní bezúhonnost.  Žadatel o půjčku pak předloží všechny potřebné dokumenty  a po splnění veškerých stanovených kritérií se provede finanční analýza, na základě které je žadateli nabídnuta úroková sazba. Úrokové sazby se pohybují v rozmezí 6 – 15 %. Poplatky za zpracování a zveřejnění půjčky se pak liší v závislosti na typu půjčky, rizikové kategorii a délce splácení.

Rozhodnutí investora často ovlivňují detaily. Žadatelé o půjčku by proto měli dát náležitý důraz nejen přípravě požadovaných dokumentů a formulářů, ale především pečlivému napsání tzv. Bulletin story, která představuje prezentaci společnosti, která je dostupná pro investory. Bulletin story obsahuje informace o společnosti a jejím podnikatelském záměru, čím je její produkt na trhu unikátní, na co budou využity půjčené peníze a také jak a z čeho bude úvěr splácen. Všechny tyto informace mohou upoutat pozornost investorů, případně rozhodnout o rychlosti financování půjčky.