Investování prostřednictvím P2P platforem představuje v zahraničí již zaběhnutý styl alternativních investic. V rámci České republiky je možné podobným způsobem investovat již několik let a v současnosti zde existuje několik specifických platforem, které potenciálním investorům otevírají nové možnosti zhodnocení jejich financí.

Peer-to-Peer platformy jsou založeny na relativně jednoduchém principu. Na jedné straně stojí investor, který chce zhodnotit své finanční prostředky, na druhé žadatel o půjčku. Poskytovatel platformy slouží jako zprostředkovatel půjčky i vlastního transferu financí mezi investorem a zájemcem. Jinými slovy, je to místo, kde se setkává investiční nabídka s investiční poptávkou. Za tuto službu samozřejmě zprostředkovatel vybere příslušný poplatek. Úročení jednotlivých investičních příležitostí je závislé na zhodnocení ratingu jednotlivých žadatelů o půjčku. Délka investice se většinou pohybuje od několika měsíců do několika let, přičemž minimální investice začíná často i na částce 1000 korun.

V současné době je v ČR několik aktivních P2P platforem. Potenciální investor by se však při výběru vhodné platformy neměl soustředit jen na výši poplatků či úročení. Podstatné je, jak má poskytovatel platformy nastaven ratingový systém sloužící k prověření zájemců o půjčku. To znamená, ověřit si, zda poskytovatel platformy jednotlivé žadatele o půjčku prověřuje přes registr dlužníků a zároveň monitoruje jeho majetkovou situaci. Výjimkou též nebývá požadavek poskytovatele platformy o garanci či zajištění půjčky. Po žadateli o půjčku bývá také často vyžadováno, aby doložil účel půjčky a předložil argumenty, proč by investoři měli zvolit právě tuto půjčku.

Některé P2P platformy nechávají prověřování žadatelů o půjčku pouze na investorech. Investor pak musí zájemce o půjčku požádat o předložení dokumentů prokazujících příjem, platební morálku či předcházející dluhy a sám vyhodnotit možné riziko.

Investoři by si v každém případě měli nejprve porovnat podmínky a strategie jednotlivých platforem, než se rozhodnou o investici. S tím také souvisí postup při vymáhání případných nesplacených částek, který vždy záleží na tom, jaká pravidla si konkrétní platforma nastavila.